Rots en Water

Rots en water is een weerbaarheidstraining.

Je leert er:

 • Je grenzen aangeven
 • Hoe kom je op voor jezelf
 • Je impulsen onder controle houden
 • Je zelfvertrouwen versterken
 • Je agressie beheersen

Ik geef dit zowel binnen individuele sessies als via groepsessies.

Inschrijven voor de groepsessies kan onderaan deze pagina.

Wat

5 thema's staan centraal in de rots en waterlessen:

 • WEERBAARHEID
 • ZELFRESPECT
 • ZELFCONTROLE
 • ZELFVERTROUWEN
 • ZELFVERDEDIGING

Je leert er:

 • Omgaan met pestgedrag en groepsdruk
 • Voor zichzelf opkomen
 • Eigen sterktes benoemen
 • Onzekerheden overwinnen
 • Conflictsituaties uit de weg gaan
 • Innerlijke rust bewaren
 • Omgaan met frustraties en teleurstellingen
 • Grenzen van anderen leren respecteren
 • Eigen grenzen aangeven
 • Voor je eigen mening opkomen
 • Neen zeggen
 • Rots en Water keuzes maken

Praktisch:

 • Deze reeks is toegankelijk voor kinderen van 7-9 jaar (Pius X) en  10-12 jaar (Wonderwijs) met of zonder een diagnose. 
   
 • Uit evaluatie van de vorige reeks merken we dat het belangrijk is dat je kind zelf gemotiveerd is om hier aan deel te nemen. Neem deze beslissing dus zeker in overleg met je kind.
   
 • De lessen vinden plaats op 2 locaties:  in de basisschool Pius X Destelbergen (Bredenakkerstraat 31) van 9u-10u30 en in de vrije basisschool Wonderwijs (kerkham 1) van 11u - 12u30 
   
 • De lessen gaan tweewekelijks door op zaterdag: 4/2, 18/2,  4/3, 18/3, 1/4, 22/4 en 6/5
   
 • In totaal zijn er 7 lessen. 
   
 • Je betaald 2,5 euro per les wat maakt dat je 17,5 euro betaalt voor de hele reeks. 

 • Bij de start van de eerste les dien je als ouder het bilan (een administratief document) te ondertekenen om de terugbetaling op te starten. Hiervoor heb je zeker het rijksregisternummer van je kind nodig. 

Er zijn slechts 8 plaatsen per locatie voor deze reeks beschikbaar wees er dus snel bij.

Het is zo dat ik de reeks samen met mijn collega Ruth De Muer geef.
Dit maakt dat we met twee personen zijn voor 8 kinderen waardoor we extra aandacht kunnen geven aan kinderen die vragen hebben of even extra nood hebben aan individuele begeleiding.

De laatste 15 minuten van de les voorzien we een ouder-kind moment. Hierin zullen we kort de inhoud van de les toelichten en een verbindingsmomentje voorzien met behulp van een rots en waterspel. Kun je als ouder je kind niet komen ophalen geen probleem, de persoon die je kind ophaalt kan dit samen met je kind doen. Als je kind mee zou gaan met iemand anders lossen we dit ook op door zelf mee te doen of je kind te koppelen aan een ander kind.

"Dankzij rots en water voelt mijn kind zich sterker en zelfverzekerd."

Feedback van een ouder na de eerste reeks rots en water.

Had je graag je kind ingeschreven maar is de reeks al volzet? Zet je op de wachtlijst om als eerste op de hoogte gebracht te worden van het volgende inschrijvingsmoment. 

Wachtlijst Rots en Water

* indicates required