Praktijk

Waarvoor kan je bij mij terecht?

OUDERGESPREKKEN: Ouders die vast zitten, die geen energie meer hebben, die het anders willen aanpakken kunnen bij mij terecht voor een oudergesprek. Hierbij maak ik gebruik van spiegeltechnieken, psycho-educatie en ga ik krachtgericht aan de slag zodat men zelf terug mogelijkheden ziet.

KINDBEGELEIDING: Kinderen die handvaten willen rond hun diagnose, rond emoties, die vast zitten, ... kunnen bij mij terecht. Ik gebruik brainblocks, allerhande spelmaterialen en tekenmaterialen in mijn begeleidingen. Ik werk op maat van het kind. Op het einde van het gesprek koppelen we steeds terug naar de ouder.

GEZINSGESPREKKEN: Gezinsgesprekken vind ik persoonlijk een zeer duurzame oplossing. Het gaat over met elkaar communiceren, samen oplossingen zoeken en gevoelens en emoties uiten naar elkaar. Hierbij neem ik de faciliterende rol op. Dit zodat een gezin dit ook zonder mij kan verder zetten.

AUTISMESPECIFIEKE BEGELEIDING: Ik heb al jaren expertise opgebouwd binnen autisme. Dit zowel op professioneel vlak door al zeven jaar kinderen en volwassenen met autisme te begeleiden als op persoonlijk vlak door mijn broer die diagnose ASS op jonge leeftijd kreeg.

HOOGSENSITIVITEIT: Ik volgde de opleiding bij Bieke Geenen, een autoriteit op het vlak van hoogsensitiviteit. Ik gebruik haar balkmethode speciaal ontwikkelend om cliënten die op zoek zijn naar wat hoogsensitiviteit voor hen betekent en hierbij tools willen krijgen.

ROTS EN WATER: Rots en water is een weerbaarheidstraining rond grenzen aangeven, opkomen voor jezelf, sterker staan, impulscontrole, zelfvertrouwen versterken, agressiebeheersing, .... Ik geef dit zowel binnen individuele sessies als via groepsessies. Meer informatie over de groepsessies vind je in het menu onder Rots en water. 

ONLINE TRAINING: Ik ontwikkelde een online cursus Autisme begrijpen. De volledige en uitgebreide uitleg over autisme met ook filmpjes voor brussen en het netwerk. Alsook een traject rond verbindend opvoeden met thema's zoals alternatieven voor straffen en belonen, emotieregulatie, zelfzorg en conflicten bij broers en zussen komt er mogelijks in de toekomst aan. 

Specialisatie:

 • Autisme
 • Hoogsensitiviteit
 • Afgestemd opvoeden
 • Rots en water
 • SMOG
 • Impacttraining
 • Brainblocks
 • Emotieregulatie en gedrag
 • Individueel emotioneel begeleider
 • psycho-educatie
 • Online traject autisme begrijpen

Mijn uitgangspunt

Ik werk oplossingsgericht en krachtgericht. Daarnaast werk ik vanuit de bril van verbindend en afgestemd opvoeden. Ik geloof dat jullie als ouder over zoveel krachten beschikken en al een hele rugzak met mogelijkheden en tools bij jullie dragen. Daar zet ik tijdens de begeleiding hard op in. 

"Je kan je precies verplaatsen in het hoofd van jouw patiënt en voelt precies aan wat het probleem is"

Tarief 

ELP of GPZ (meer info hierover lees je verder):
intake: gratis, duur 50 minuten
vervolgsessies:11 euro of 4 euro (verhoogde tegemoetkoming), duur 50 minuten.

Standaard (terugbetaling mutualiteit mogelijk)
Prijs: 75 euro/uur.
Een gesprek duurt 1 uur. 

Het bedrag wordt steeds aan het einde van het gesprek betaald. Dit kan enkel nog via de Bancontact app  of Payconiq app op je smartphone. Indien we een online begeleidingssesie houden kan het bedrag worden overgeschreven. Cash wordt niet meer aanvaard.

De vraag naar begeleiding is groot. Gelieve jullie dus steeds stipt te proberen houden aan de afspraken. Indien je toch niet aanwezig kan zijn op de afspraak, gelieve tijdig te verwittigen via e-mail of sms. Afspraken die minder dan 24u op voorhand geannuleerd worden, worden alsnog volledig in rekening gebracht. Wanneer je twee keer achtereenvolgens annuleert zonder geldige reden kan de begeleiding worden afgerond.

Terugbetaling

Terugbetaling conventie ELP en GPZ
Vanaf juni is het mogelijk om onder de nieuwe conventie eerstelijnspsychologische zorg (ELP) en gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ) terugbetaling te krijgen.

Concreet betekent dit dat de intake gratis is en dat je bij een vervolgsessie 11 euro remgeld betaald. Indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming betaal je 4 euro remgeld per sessie. Een gesprek alsook een intake duurt slechts 50 minuten waarbij de overige 10 minuten gaat naar administratie. Alsook kan een multidisciplinair overleg en een verplaatsing onder de terugbetaling vallen. 

Tijdens de intake dien je een bilan in te vullen. Dit is een formulier waarop je het rijksregisternummer van je kind, gegevens huisarts, klachten en hulpvraag invult. De sessies worden via het rijksregisternummer ingeput. Alsook wordt er gevraagd of het bilan mag gedeeld worden met je huisarts.

Er wordt vanaf heden een elektronisch patiëntendossier bijgehouden waarop het bilan en een korte neerslag van de sessie staat. Het dossier valt onder alle GDPR rechten.

Het verschil tussen ELP en GPZ 
Een ELP traject omvat maximum 10 sessies per jaar en een GPZ traject omvat maximum 20 sessies per jaar. Het grote verschil tussen beide is dat een GPZ traject gaat om een specifieke expertise vaak gelinkt aan een diagnose. Tijdens de intake en de opmaak van het bilan bekijk ik onder welk traject je valt. Ik val onder de conventie voor kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar. 

Terugbetaling mutualiteiten
Voor de standaard gesprekken komen heel wat mutualiteiten gedeeltelijk tussen in de terugbetaling van gesprekken bij een orthopedagoog. ​Bij de eerste afspraak kan je doorgeven of je in aanmerking komt. Gelieve bij het eerste gesprek de formulieren van je eigen mutualiteit mee te brengen.

Liberale mutualiteit
Bent u lid van de liberale mutualiteit? Dan hebt u recht op een terugbetaling van 10 euro per sessie met een maximum van 60 euro per kalenderjaar. Voor kinderen is dit 20 euro per sessie met een maximum van 120 euro per kalenderjaar.

Christelijke mutualiteit
Voor kinderen en jongeren wordt er 50 procent van het bedrag terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per sessie 75 procent van het bedrag terugbetaald, met een maximum van 45 euro. Voor volwassenen wordt 50 procent van het bedrag terugbetaald, met een maximum van 10 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per sessie 75 procent van het bedrag terugbetaald, met een maximum van 15 euro.  Dit voor maximaal 24 tegemoetkomingen per leven.

Onafhankelijk ziekenfonds
Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen 10 euro per sessie terugbetaald voor maximum 12 sessies per jaar.

Vlaams en neutraal ziekenfonds
Er is een terugbetaling voor psychologische begeleiding  van 10 euro per sessie met een maximum van € 100 per kalenderjaar en per persoon.

Bond Moyson
Als lid van de Bond Moyson Oost-Vlaanderen krijg je als kind/jongere bij €20 per sessie, of bij verhoogde tegemoetkoming €30 terug. Per jaar worden maximum 12 sessies terugbetaald. Als volwassene krijg je €10 per sessie en bij verhoogde tegemoetkoming €15 terug. Per jaar worden maximum 12 sessies terugbetaald.